Hartelijk welkom bij Snuffelbeurs, hier kunt u kosteloos een account aanmaken

Het account wordt via de e-mail geactiveerd, daardoor is uw bruikersnaam gelijk aan uw e-mail adres.
Wachtwoord kunt u zelf kiezen deze wordt bij ons versleuteld opgeslagen


E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord:Algemene Voorwaarden voor Snuffelbeurs.nl

Het bedrijf Snuffelbeurs.nl (hierna te noemen bedrijf) biedt de service "Vraag en aanbod" (hierna te noemen product) aan op het Internet.

Het product

Het product wordt aangeboden aan ongeregistreerde gebruikers. Het bedrijf draagt zorg voor het onderhoud en uitbreiding van het product, waar het bedrijf dat nodig acht.

Registratie

Registatie is van toepassing om advertenties te plaatsen, uw gegevens moeten wel juist zijn.
Gebruikers dienen hun gegevens zelf actueel te houden.

Privacy

Het bedrijf zal gegevens die zijn opgeslagen in de database van het product respecteren en zal alle mogelijke moeite doen deze te beschermen. Tevens zullen persoonlijke gegevens onder geen beding verkocht of gegeven worden aan derden. Het is voor wederpartijen niet toegestaan gegevens van geregistreerde personen voor andere doeleinden te gebruiken dan vermeld staat in de desbetreffende advertentie.

Verplichtingen

Hoewel het bedrijf, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om het product correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Het bedrijf wijst verder uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van storingen, onvolledigheid of onjuiste overdracht in de naar de kopers en/of verkopers verzonden gegevens, alsmede voor schade als gevolg van door eventuele adverteerders en sponsors op basis van de onderhavige deelname verstrekte gegevens en/of informatie.

Misbruiken van het product

Het is niet toegestaan de systemen te gebruiken voor strafbare gedragingen. Voornamelijk worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van computers van het bedrijf op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Wanneer het bedrijf strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten, en wordt de overeenkomst ontbonden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker/misbruiker te verhalen.

Gebruikers van het product

Gebruikers van het product dienen advertenties te plaatsen in de categorie die daar het meest voor in aanmerking komt. De prijzen dienen te worden vermeld in euros en inclusief BTW. Het is niet toegestaan meerderkeren de zelfde advertentie te plaatsen in de zelfde categorie.

Kosten

Gebruikers van het product zijn geen bedrag of percentage verschuldigd aan het bedrijf. Mocht u tevreden zijn, dan is een kleine donatie mogelijk.

Aansprakelijkheid bedrijf

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor inhoud, fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie en geplaatste advertenties maar in het algemeen aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook of voor handelingen van kopers en verkopers op het product. Het bedrijf kan niet aansprakelijk/verantwoordelijk worden gesteld voor de op het product geplaatste advertentie. Geplaatste advertenties vallen onder de verantwoording van de partij die de desbetreffende advertentie heeft geplaatst.

Reacties, betaling en levering

Alle reacties, betalingen en leveringen dienen door koper en verkoper onderling te worden afgesproken. Alle bovengenoemde dienen buiten het bedrijf te geschieden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit contacten tussen koper en verkoper en de transacties die hieruit voortvloeien.

Inhoud van het product

Het bedrijf behoudt het recht geplaatste advertenties aan te passen, te verwijderen of te verplaatsen naar een andere categorie. Alle informatie die door het bedrijf op het product en onderliggende subdomeinen zijn geplaatst zijn eigendom van het bedrijf. Met uitzondering van door wederpartijen geplaatste advertenties of afbeeldingen, hieronder vallen ook afbeelding of teksten die door middel van onrechtmatige daad zijn geplaatst.

Duur van de advertentie

Advertenties blijven 9 maanden staan, daarna worden de advertenties u eerst via e-mail aangeboden om de advertentie binnen 14 dagen te updaten naar de huidige datum, zodat de advertentie weer 9 maanden kunnen blijven staan. Vandaar sommige advertenties zulke hoge views hebben.
Vanaf begin 2016 worden de aantal updates getoond
Niet geüpdate advertenties worden verwijderd.

Rechtskeuze

Op elke door het bedrijf gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Cookies

Snuffelbeurs gebruikt alleen een cookie om uw inloggegevens te bewaren, zodat u gemakkelijker kunt inloggen en ingelogd blijft als u het cookie accepteert.

Uitgesloten advertenties zijn

Veel geld verdienen, snel geld verdienen en daarop lijken de advertenties, Viagra pillen, en pornografische fotos. Medicijnen die onder de Geneesmiddelenwet of de Opiumwet vallen. Artikel 3b van de Opiumwet verbiedt elke openbaarmaking van deze producten in het kader van de handel. Datingsite worden vanaf 2014 ook geweerd, het worden er te veel. Deze advertenties worden verwijderd en eventueel en doorgegeven aan Inspectie voor de Gezondheidszorg of politie.

© 2024 SnuffelBeurs | Onderdeel van Alles over Scheveningen | Contact